Een wijkfort, geen wijnfort!

De aankomende veranderingen in de omgeving van het fort zullen van grote invloed zijn voor de toekomst van het fort. Wij vinden dat mensen uit de wijk en recreanten de kans moeten krijgen om kennis te maken met deze unieke plek. De natuur die schuilgaat binnen het waterslot is uniek en mag niet verloren gaan. Hier volgt een impressie van onze ambities met de verborgen schat van Nijmegen noord.

Toekomstvisie%20Fort%20Beneden%20Lent